Jogi közlemény

AZ ELECTROLUX ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A WEB-SHOPRA VONATKOZÓLAG (TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A jelen üzleti feltételek („Feltételek”) szabályozzák az Ön megrendelését, ha az Electrolux webshopján keresztül rendeli meg a Termékeket („Termékek”) (távollévők közötti szerződések) Magyarországra történő szállításra. Ön nem rendelhet meg Termékeket Magyarországon kívüli rendeltetési helyekre történő szállítás céljából. Az egyéb országokban történő értékesítés érdekében látogasson el a www.electrolux.com/shop Weblapra.

1.2 Az alábbiakban ismertetjük azokat a Feltételeket, amelyek alapján a Termékeket eladásra kínáljuk e Weblapon. Ha Ön a megrendelési űrlapon rákattint a „Elolvastam és egyetértek vele” szövegdobozra és benyújtja a rendelést, ezáltal elfogadja a Feltételeket és vállalja az azokból eredő kötelezettségeket.

1.3 Az Electrolux fenntartja azt a jogot, hogy bármikor, értesítés nélkül módosítsa a Feltételeket. E változtatásnak azonban nincs kihatása a Feltételek módosítása előtt a Weblapon keresztül elküldött rendelésekre.

1.4 A Weblapra vonatkozó használati feltételeket és titoktartásra vonatkozó előírásokat kérjük, olvassa el a következő linkre kattintva. Az általános szerződési feltételeket le tudja menteni és tárolni tudja saját számítógépén. Az általános szerződési feltételeket a saját gépéről a megfelelő programmal tudja megnyitni. A webshopban történt vásárlás után elégedettség vizsgálatot végzünk. A szállítást követően az Electrolux, vagy megbízott partnere megkeresi Önt egy kérdőívvel, hogy felmérje, a szolgáltatásunk megfelelt-e a elvárásoknak. Az elégedettség vizsgálat során érkezett vásárlói visszajelzések alapján javítjuk a szolgáltatás színvonalát. A kérdőívet visszaküldők személyes adatait az Electrolux a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

1.5 A Feltételekkel kapcsolatos kérdéseivel vagy észrevételeivel, az elállásra, a sztornózásra, visszaküldésre és visszatérítésre vonatkozó bejelentéseivel kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Electrolux Lehel Kft.
1133 Budapest
Váci út 80.
(Promenade Gardens irodaház)

Tel: 06 1 252 1773

E-mail: ugyfelszolgalat@electrolux.com

2. HOGYAN ADJA FEL MEGRENDELÉSÉT?

2.1 A megrendelés feladható online, a Weblapon lévő megrendelőlap kitöltésével. A megrendelés feladása során az űrlap által felkínált technikai lépéseket kell követnie. Az adatbeviteli hibákat Ön az űrlap ablakaiban történő törléssel javíthatja a megrendelés elküldése előtt. A megrendelés és annak visszaigazolása alapján írásba foglalt szerződés jön létre, melyet az Electrolux a visszaigazolásban megadott azonosító szám alapján tart nyilván. Az azonosító számmal Ön a későbbiekben is hozzáfér a rendeléséhez. Ezen a honlapon Ön magyar nyelven tudja megkötni a szerződést.

2.2 Minden Terméket a rendelkezésre állástól függően szállítunk. A lehető leggyorsabban kapcsolatba lépünk Önnel e-mailben, telefonon vagy levélben, hogy tájékoztassuk, ha a megrendelt Termékek nem állnak rendelkezésre.

2.3 Igyekszünk megőrizni a Weblapon közzétett képek kiváló minőségét, de tájékoztatjuk Önt, hogy a megrendelt Termék színben vagy formában eltérhet a Weblapon bemutatott terméktől.

2.4 Ha Ön megadta nekünk érvényes e-mail címét, haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazoljuk az Ön megrendelését és adatait. Ezzel kapcsolatban Ön egy egyedi rendelésszámot kap, amelyet az Electrolux-szal folytatott minden kommunikációban használnia kell.

3. SZÁLLÍTÁS

3.1 A megrendelt Termékeket azok eredeti kivitele szerint szállítjuk. Az Electrolux fenntartja azt a jogot, hogy kisebb technikai változtatásokat hajtson végre, amelyek nem érintik a Termék működőképességét.

3.2 Azon Termékeket, amelyeket „raktáron” kifejezéssel jelölünk, általában A visszaigazolástól számított 7 munkanapon belül szállítjuk, a „nincs raktáron” kifejezéssel jelölt Termékeket pedig a raktárba érkezés után 7 napon belül szállítjuk. Amennyiben a Termékek nem állnak rendelkezésre e becsült szállítási időkön belül, erről értesítjük Önt.

3.3 Amennyiben valamelyik Termék nem áll rendelkezésre a megrendelt mennyiségben, erről tájékoztatjuk Önt, és eldöntheti, hogy kisebb mennyiséget akar-e rendelni vagy sztornózza megrendelését.

3.4 Az Electrolux saját belátása szerint dönthet úgy, hogy részszállítást teljesít. Ha ez történik, Ön nem visel további költségeket, hanem csak egy szállítási díjat számítunk fel. A szállítás egyszeri költsége: 990,- forint.

3.5 Ha a szállításra nincs lehetőség a rendeléstől számított harminc (30) napon belül, sztornózhatja a megrendelést. Ha bármilyen fizetésre került sor, ezt harminc (30) napon belül visszatérítjük Önnek

4. ÁRAK ÉS SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

4.1 Mindegyik árat forintban határozzuk meg. A Weblapon közzétett árak tartalmazzák az ÁFÁ-t, de nem tartalmazzák az esetleges közterheket, vámokat/illetékeket és szállítási költségeket.

4.2 A közterhek, vámok/illetékek és szállítási költségek időről időre változhatnak a szállítási útvonal függvényében, ezen költségekről külön kalkulációt készítünk, és ezt feltüntetjük a Weblapon, amikor feladja megrendelését. A megrendelési űrlapon közölt teljes ár a megrendelt Termékek fejében fizetendő teljes összeget jelenti.

4.3 Ön vállalja, hogy megtéríti az Electrolux részére azokat a szállítási/kezelési többletköltségeket, amelyek annak következtében álltak elő, hogy nem vette át vagy nem fogadta el a szállítást a kölcsönösen megállapított szállítási feltételek szerint.

5. FIZETÉS

5.1 Ön a Termékek árát a Weblapon feltüntetett fizetési módokon fizetheti meg.

5.2 Az Electrolux biztonságos online fizetési lehetőséget nyújt egy külső szolgáltató segítségével, és annak céljából, hogy Ön mindenkor a legmagasabb színvonalú biztonságot élvezze, az Ön fizetési adatait automatikusan kódoljuk, amikor azokat beírja.

5.3 Ha hitelkártyával fizet, a hitelkártya adatait meg kell adnia, amikor feladja rendelését. Hitelkártyáját a megrendelés visszaigazolásának időpontjában fogjuk megterhelni.

6. AZ ELÁLLÁS JOGA, SÉRÜLT ÉS/VAGY HIBÁS TERMÉKEK

Az elállás joga

6.1 Ön a megrendelés visszaigazolásának időpontjától a Termék átvételét követő 14 napig minden indokolás nélkül elállhat a megrendeléstől. Az elállást írásban kell közölni (pl. levélben, faxon vagy e-mail útján), és a határidő betartásához elégséges, ha kellő időben beküldi a sztornózási értesítést az Electroluxhoz az 1.5 pontban jelzett címre.

6.2 Amennyiben bármilyen fizetésre került sor, ezt haladéktalanul, de legkésőbb a visszaküldött Termék általunk történt átvételétől számított harminc (30) napon belül visszafizetjük. A pénzvisszafizetés a Terméknek árára vonatkozik. A termék visszaküldésének következtében felmerült szállítási költség Önt terheli.

6.3 Az elállásra vonatkozó jogait veszélyeztetheti, ha nem tett megfelelő lépéseket annak biztosítására, hogy a Terméket az eredeti állapottal lényegében azonos állapotban küldje vissza (ideértve az eredeti csomagolást is). Ez nem alkalmazandó, ha a Termék állapota azért nem megfelelő, mert (a) Önnek ellenőriznie kellett a Terméket, vagy (b) olyan körülmények merültek fel, amelyek nem róhatók fel Önnek. Bármely esetben ajánljuk Önnek, tegyen megfelelő és ésszerű intézkedéseket a Termék állapotának megőrzése érdekében, és gondoskodjon arról, hogy a Terméket biztonságosan visszaküldje részünkre.

6.4 Az elállás joga nem alkalmazható olyan Termékek esetében, amelyek le vannak plombálva, és a plombát feltörték.
Sérült vagy hibás termékek
Önt azon jogain túlmenően, hogy elálljon a megrendelésétől a fenti 6.1 – 6.4 szakasz alapján, további jogok illetik meg abban az esetben, ha megállapítja, hogy az Ön Terméke sérült vagy hibás. Ez esetben kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, és kövesse az alábbiakban ismertetett eljárást

6.5 A Terméknek a fuvarozás alatt keletkezett sérülését vagy ezzel összefüggésben észlelt hibáját haladéktalanul írásban kell bejelenteni az Electroluxnak az 1.5 szakaszban megadott címen.

6.6 A Termékre vonatkozó egyéb reklamációkat vagy nyilvánvaló hibákat a Termék átvételétől számított harminc (30) napon belül kell bejelenteni.

6.7 Ha az Ön reklamációja helytálló, a hatályos Fogyasztói Áru-értékesítési Jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kérheti (a) a hiba kijavítását vagy (b) a Termék kicserélését.

6.8 Ha nem áll módunkban a Termék hibájának kijavítása vagy a Termék kicserélése, vagy ha e kicserélés meghiúsul, Ön saját belátása szerint választhatja az elállást vagy kérheti az árleszállítást.

7. TELEPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT

7.1 Az olyan alkatrészeket, tartozékokat és fogyóeszközöket, amelyeket Ön a web-shopban vásárolt, mindenkor azon készülék felhasználói kézikönyve és beépítési útmutatása szerint kell beépíteni és használni, amelybe Ön be kívánja szerelni és használni az alkatrészeket / tartozékokat / fogyóeszközöket. Javasoljuk Önnek, használja Weblapunkat (www.electrolux.hu), hogy visszakeresse az adott készülékre vonatkozó felhasználói kézikönyvet és beépítési útmutatót.

7.2 Az alkatrészek és tartozékok beépítése és használata csak Electrolux Termékekbe ajánlott, kivéve, ha az Electrolux ettől írásban kifejezetten eltér.

7.3 Ön felelős a webshopban vásárolt Termékek megfelelő beépítéséért és használatáért. Tájékoztatjuk Önt, hogy bizonyos Termékek esetében erre jogosult, képesített és ebben járatos személy általi beépítésre van szükség a Termék szerkezeti károsodásának és/vagy személyi sérülések kockázatának megelőzése érdekében. Ez különösen fontos a gáz részegységekre, elektromos részegységekre, vízvezeték alkatrészekre és vízzel működő berendezések részegységeinek megfelelő beszerelésére, használatára és karbantartására. A megfelelő útmutatásért mindig olvassa el az Ön által megrendelt Termékek csomagolásán szereplő utasításokat, és/vagy az Electrolux vonatkozó felhasználói kézikönyvét és beépítési útmutatását.

7.4 Az Electrolux nem vállal felelősséget azokért a követelésekért, amelyek oka (a) a Termék rendeltetésellenes használata vagy kezelése, (b) olyan készülékekben történő használata vagy olyanokba építése, amely Termékkel kapcsolatban nem ajánlott, vagy (c) a nem szakszerű beüzemelés. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nem előírt módon végzett használat vagy beüzemelés veszélyeztetheti Önt.

8. SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Kérjük, tanulmányozza a felhasználói kézikönyvben azon Electrolux készülék szervizelésére vonatkozó konkrét adatokat, amelyhez Ön alkatrészt vagy tartozékot rendelt meg. Ezen kívül a Weblapunkon a következő linken található Electrolux szakszervizekkel is közvetlenül kapcsolatba léphet

9. VIS MAIOR

Az Electrolux nem felelős a megrendelés teljesítésének meghiúsulásáért vagy késedelméért, amennyiben e meghiúsulás vagy késedelem közvetlenül vagy közvetve elháríthatatlan külső ok következménye.

10. ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen megállapodásra Svédország anyagi jogi jogszabályai irányadók.

11. ADATKEZELÉS

Amennyiben a vásárló természetes személy, az Electrolux kezeli a személyes adatait. Az adatkezelés célja a vásárlás bonyolítása, szállítás, számlázás, fogyasztói jogok érvényesítése. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az adatai megadásával ad meg. Amennyiben vásárol, Ön és az Electrolux között jogviszony jön létre. Ebben az esetben az Electrolux rögzíti a vásárlással kapcsolatos adatokat, és azokat az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint megőrzi.

Amennyiben vásárlás nem történik, az Electrolux az Ön kérésére törli az adatokat. Vásárlás esetén az adatok kezelésének időtartama az az időtartam, amelyen belül igények érvényesíthetők. A számla, mint számviteli bizonylat esetén a megőrzési idő a számvitelről szóló törvény alapján nyolc év.

A kezelt adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Ön jogosult külön számlázási címet megadni.

Az adatok kezeléséről részletesen az Electrolux adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.