Végre itt a téli vásár! Vásároljon akár 15% kedvezménnyel! Használja a TELIVASAR15 kuponkódot. Kiemelt termékek itt>>

AZ ELÁLLÁS JOGA

Ön a Termék átvételét követő 14 napon belül minden indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállást írásban kérjük közölni e-mail útján az ugyfelszolgalat@electrolux.com e-mail címre, vagy postai úton a 1392 Budapest, Pf.: 259. alatti címre megküldve. Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatban tüntesse fel nevét, lakcímét, a termék megjelölését, amely tekintetében elállással él, továbbá a termék átvételének idejét és – postai úton küldött elállás esetén – aláírását, valamint a nyilatkozata keltét.

 

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Electrolux Lehel Kft. (ugyfelszolgalat@electrolux.com1392 Budapest, Pf. 259.)

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben eláll a szerződéstől, köteles a terméket eredeti, sértetlen állapotban a számla másolatával együtt legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni az Electroluxnak az Ügyfélszolgálattal (ugyfelszolgalat@electrolux.com; 00-36-1-252-1773) leegyeztetett címre, vagy az Electroluxnak, illetve a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés címéről az elállás visszaigazolásakor ad pontos tájékoztatást az Ügyfélszolgálat.  A termék visszaküldésével járó postai költségét Önnek kell viselni. Ha a terméket kifuvarozták Önnek, az Electrolux saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

Ön az előre leegyeztetett szállítás időpontját megelőző munkanap 12 órájáig tud elektronikus költségmentesen elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a Termék vételára és a szállítás költsége teljes egészében visszajár, ha azokat előre megfizette az Electrolux részére. Ebben az esetben az Electrolux a Termék vételárát és a szállítás költségét az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszautalja a Megrendelő részére.

Ha Ön a szerződéstől az előre leegyeztetett szállítás napját megelőző munkanap 12 óráját követően, vagy a Termék(ek) kiszállítása után áll el, köteles megtéríteni az Electroluxnak – (i) előre fizetés esetén a szállítás költségét, vagy (ii) utánvétel esetén az utánvétel díját. Ebben az esetben is a Termék(ek) vételára az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszautalásra kerül(nek) a Megrendelő részére. 

Tájékoztatjuk, hogy az Electrolux mindaddig visszatarthatja a teljes összeget, amíg Ön a terméket vissza nem szolgáltatta a részünkre, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A Termékek vételára minden esetben a Webshop-on kerülnek feltüntetésre a Termékek adataival együtt és minden Termék a rendelkezésre állástól függően kerül kiszállításra, amely körülmény a Termékek adatainál a Webshop-on szerepel.

A Termékek kiszállításával, az Önt megillető kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási jogok gyakorlásával kapcsolatos részletes szabályokat megtalálja honlapunkon a Jogi közlemény alatt szereplő Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) –(https://shop.electrolux.hu/TermsAndConditions)

 A Termékekkel, a szerződések teljesítésével, illetve más szolgáltatásainkkal kapcsolatban felmerülő bármely kérdés esetén üzenetet küldhet az Ügyfélszolgálatnak a honlapon található Kapcsolat alatt – (https://shop.electrolux.hu/contact-us).