Fantasztikus akciók! Akár 50% kedvezmény!

 

AZ ELÁLLÁS JOGA, SÉRÜLT ÉS/VAGY HIBÁS TERMÉKEK

Ön a megrendelés visszaigazolásának időpontjától a Termék átvételét követő 14 napig minden indokolás nélkül elállhat a megrendeléstől. Az elállást írásban kell közölni (pl. levélben, faxon vagy e-mail útján), és a határidő betartásához elégséges, ha kellő időben beküldi a sztornózási értesítést az Electroluxhoz az 1.5 pontban jelzett címre.

Amennyiben bármilyen fizetésre került sor, ezt haladéktalanul, de legkésőbb a visszaküldött Termék általunk történt átvételétől számított harminc (30) napon belül visszafizetjük. A pénzvisszafizetés a Terméknek árára vonatkozik. A termék visszaküldésének következtében felmerült szállítási költség Önt terheli.

Az elállásra vonatkozó jogait veszélyeztetheti, ha nem tett megfelelő lépéseket annak biztosítására, hogy a Terméket az eredeti állapottal lényegében azonos állapotban küldje vissza (ideértve az eredeti csomagolást is). Ez nem alkalmazandó, ha a Termék állapota azért nem megfelelő, mert (a) Önnek ellenőriznie kellett a Terméket, vagy (b) olyan körülmények merültek fel, amelyek nem róhatók fel Önnek. Bármely esetben ajánljuk Önnek, tegyen megfelelő és ésszerű intézkedéseket a Termék állapotának megőrzése érdekében, és gondoskodjon arról, hogy a Terméket biztonságosan visszaküldje részünkre.

Az elállás joga nem alkalmazható olyan Termékek esetében, amelyek le vannak plombálva, és a plombát feltörték. Sérült vagy hibás termékek Önt azon jogain túlmenően, hogy elálljon a megrendelésétől a fenti 6.1 – 6.4 szakasz alapján, további jogok illetik meg abban az esetben, ha megállapítja, hogy az Ön Terméke sérült vagy hibás. Ez esetben kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, és kövesse az alábbiakban ismertetett eljárást

A Terméknek a fuvarozás alatt keletkezett sérülését vagy ezzel összefüggésben észlelt hibáját haladéktalanul írásban kell bejelenteni az alábbi elérhetőségek valamelyikén (kérjük, erre a címre ne küldjenek vissza terméket, ez levelezési cím):

Electrolux Lehel Kft.
H-1392 Budapest, Pf. 259.

ugyfelszolgalat@electrolux.com

 
A Termékre vonatkozó egyéb reklamációkat vagy nyilvánvaló hibákat a Termék átvételétől számított harminc (30) napon belül kell bejelenteni.

Ha az Ön reklamációja helytálló, a hatályos Fogyasztói Áru-értékesítési Jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kérheti (a) a hiba kijavítását vagy (b) a Termék kicserélését.